Zelfbeschadiging; van praten wordt het alleen maar erger! Of toch niet?

Voor je staat mijn scriptie, gemaakt als onderdeel van de opleiding tot Psychodynamisch therapeut aan de Academie voor Psychodynamica (2016-2020).
Zelfbeschadiging, een onderwerp wat dichtbij mijzelf staat. Tevens een onderwerp waar nog veel onduidelijk over is, en waar veel mis(ver)standen over zijn in relatie tot behandeling. Ik heb dan ook geprobeerd deze aan het licht te brengen en middels psychodynamische therapie hier een nieuwe manier van werken in te creëren.
Ik wens je veel leesplezier.

Niets uit deze scriptie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, printscreen, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, of worden gebruikt ten behoeve van een onderneming, organisatie of voor eigen oefening, gebruik of studie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wijzerkracht.©

loading Scriptie Loading...
EAD-logo Scriptie Taking too long?

reload Scriptie Reload document
| open Scriptie Open in new tab