Disclaimer

 

Algemeen
Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://wijzerkracht.nl.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Bij eventuele vragen kunt u zich wenden tot: willeke.wijzerkracht@outlook.com

Auteursrechten
De auteursrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan ons, Wijzerkracht, tenzij we dat anders aangegeven hebben. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wijzerkracht is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van deze website te hergebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij Wijzerkracht.
U kunt aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.

Aansprakelijkheid
Hoewel wij maximale zorg besteden aan de op de website getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Hoewel we dit vervelend vinden, aanvaarden we daarvoor geen aansprakelijkheid. Wel vinden we het prettig als je ons wijst op eventuele fouten, zodat we die kunnen herstellen. Je gebruikt onze website op eigen risico. Voor eventuele schade die door direct of indirect gebruik van onze website zou zijn veroorzaakt aanvaarden we geen aansprakelijkheid.

Onze website bevat links naar andere internetsites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden onze bezoekers aan om op te letten wanneer zij onze website verlaten en om de privacy verklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt.

Wijzigingen en beschikbaarheid
Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.